Công Trình Trung Tâm Tiệc Cưới Nam Hồng

Tên dự án: Công Trình Trung Tâm Tiệc Cưới Nam Hồng – Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí VRV Daikin

Trung tâm tiệc cưới Nam Hồng
Trung tâm tiệc cưới Nam Hồng
Trung tâm tiệc cưới Nam Hồng
Trung tâm tiệc cưới Nam Hồng
Trung tâm tiệc cưới Nam Hồng
Trung tâm tiệc cưới Nam Hồng
Trung tâm tiệc cưới Nam Hồng
Trung tâm tiệc cưới Nam Hồng
Trung tâm tiệc cưới Nam Hồng
Trung tâm tiệc cưới Nam Hồng